Kako se izboriti sa prigovorima?


Opis
Kratak kurs na temu uspešnog savladavanja prigovora u prodajnom procesu!
Sadržaj
  • SCORM paket kursa "Kako se izboriti sa prigovorima?"
Pravila za prolazak treninga
  • Sve jedinice moraju biti završene