Praktikanti

Veštine komunikacije (UN004)


Opis
Komunikacija je nešto od čega ne možemo da pobegnemo, bilo u poslovnom ili privatnom okruženju, samim tim se smatra da je neophodno biti vešt u poznavanju mnogih komunikacijskih alata kako ne bi dolazilo do nerazumevanja poruka koje svakodnevno primamo i šaljemo. Pomoću ove obuke ćeš steći uvid u veliki broj zanimljivih tema, koje će ti pomoći da funkcionišeš bez ikakvih problema u bilo kojem poslovnom okruženju.

U okviru ove obuke se nalazi pet modula i to:
- Pojam i značaj komunikacije
- Kategorije i model efikasne komunikacije
- Stilovi ponašanja u komunikaciji
- Principi efikasne komunikacije
- Neverbalna komunikacija
Sadržaj
  • Kategorije i model efikasne komunikacije
  • UN004 Test 1
  • Stilovi ponašanja u komunikaciji
  • UN004 Test 2
  • Principi efikasne komunikacije
  • UN004 Test 3
  • Komunikacija je više od izgovorenih reči
  • UN004 Test 4
  • Uvod u obuku
Pravila za prolazak treninga
  • Sve jedinice moraju biti završene