Upravljanje vremenom i lična efikasnost (UN003)


Opis
Nakon ove obuke ćeš umeti da unapređuješ sopstvenu produktivnost, bolje razumeš pojam prioritizacije, planiranja i organizovanje svakodnevnih zadataka. Moći ćeš da usvojiš mnoštvo korisnih alata za svaku priliku gde je potrebna organizacija, bilo lična ili profesionalna. Moći ćeš efikasno i jednostavno da organizuješ svoje vreme i postaneš produktivniji/a u tom procesu!

U okviru ove obuke se nalazi pet modula i to:
- O efikasnim ljudima
- Postavljanje ciljeva
- Prioritizacija
- Planiranje vremena
- Kradljivac vremena
Sadržaj
 • Upravljanje vremenom i lična efikasnost
 • O efikasnim ljudima
 • UN003 Test 1
 • Postavljanje ciljeva
 • UN003 Test 2
 • Prioritizacija
 • UN003 Test 3
 • Planiranje vremena
 • UN003 Test 4
 • Kradljivci vremena
 • UN003 Test 5
 • Kraj
Pravila za prolazak treninga
 • Sve jedinice moraju biti završene