DISC


Sadržaj
  • Predstavljanje obuke
  • Uvod u DISC teoriju
  • Stilovi ponašanja prema DISC-u
  • Sumiranje obuke
Pravila za prolazak treninga
  • Sve jedinice moraju biti završene