Situaciono rukovođenje


Sadržaj
  • Uvod u situaciono rukovođenje
  • Nivoi razvoja situacionog rukovođenja
  • Stilovi situacionog rukovođenja
  • Sumiranje situacionog rukovođenja
Pravila za prolazak treninga
  • Sve jedinice moraju biti završene